• Про нас
 • Електроенергія
 • Природний газ
 • Документи
 • Оплата онлайн
 • До уваги власників приватних домогосподарств!

  5 жовтня 2022 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила постанову «Про затвердження Змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії» за №1272. Документ набув чинності 12 жовтня 2022 року. 

  Так, зокрема, НКРЕКП внесені такі зміни в ПРРЕЕ: 

  Власник приватного домогосподарства може:

  1) встановити генеруючу (-і) установку(-и) з можливістю відпуску виробленої електричної енергії в мережі, що належать іншим власникам, сумарна встановлена потужність якої(-их) не перевищує встановлену потужність для відповідної категорії генеруючої установки, визначену законом, та дозволену до споживання потужність відповідно до договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії (згідно з паспортом точки розподілу/передачі електричної енергії), та на виробництво електричної енергії з такої установки без відповідної ліцензії;

  2) здійснювати продаж за «зеленим» тарифом постачальнику універсальних послуг електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного(-их) домогосподарства(-), сумарна потужність якої(-их) не перевищує встановлену потужність для відповідної категорії генеруючої установки, визначену законом, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством. Така(-і) генеруюча(-і) установка(-и) має(-ють) бути встановлена(-і) із можливістю відпуску електричної енергії в мережі ОСР відповідно до вимог Кодексу систем розподілу;

  3) встановити у своєму(-їх) приватному(-их) домогосподарстві(-ах) генеруючі установки, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, відповідно до вимог Кодексу систем розподілу без можливості відпуску виробленої електричної енергії в мережі, що належать іншим власникам;

  4) встановити установку зберігання енергії відповідно до вимог Кодексу систем розподілу. 

  Відтепер у разі, якщо споживач вирішив здійснювати продаж за «зеленим» тарифом постачальнику універсальних послуг електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного(-их) домогосподарства(-), величина потужності таких визначається як сумарна потужність встановлених генеруючих установок за всіма площадками вимірювання, які належать такому споживачу на території України, у тому числі на праві спільної власності (спільне майно), і не може перевищувати встановлену потужність для відповідної категорії генеруючої установки приватних домогосподарств. 

  Постачальник універсальних послуг під час розгляду заяви-повідомлення індивідуального побутового споживача про встановлення генеруючої установки зобов'язаний перевірити повноту інформації, зазначеної в доданих документах, а також зробити запит до адміністратора комерційного обліку- оператора системи передачі у порядку, визначеному адміністратором комерційного обліку, з метою перевірки згідно з реєстром точок комерційного обліку щодо неперевищення потужності генеруючої(-их) установки(-ок) приватного(-их) домогосподарства(-ств), членом якого(их) є зазначений побутовий споживач, понад встановлену потужність для відповідної категорії генеруючої установки, що визначена законом.

  У разі ненадання індивідуальним побутовим споживачем повної інформації та/або всіх документів, або виявлення перевищення величини встановленої потужності генеруючих установок, постачальник універсальних послуг протягом 3 робочих днів з дня отримання звернення щодо розгляду заяви-повідомлення надає такому споживачу повідомлення про необхідність усунення недоліків протягом 10 робочих днів.

  У разі неусунення побутовим споживачем виявлених недоліків після закінчення 10-денного строку постачальник універсальних послуг відмовляє в реєстрації заяви-повідомлення, про що повідомляє побутового споживача.  

  Постачальник універсальних послуг купує електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватного домогосподарства, у обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством. При цьому, зміни передбачають те, що плата за вироблену електричну енергію за укладеними договорами про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом не нараховуватиметься у тому разі, якщо обсяг місячного споживання електроенергією приватним домогосподарством дорівнює нулю.

  На сайті НКРЕКП можна ознайомитися з повним текстом постанови та додатками до неї.

  У разі виникнення запитань споживачі завжди можуть звернутися за консультаціями до ТОВ «Закарпаттяенергозбут» зателефонувавши:

  • до кол-центру: 0800505960;
  • до інформаційно-консультаційного центру: (0312) 42-99-92;
  • до Центрів обслуговування клієнтів: https://bit.ly/3do3log.
  • ТОВ «Закарпаттяенергозбут» нагадує, що товариство є ліцензіатом на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії і в своїй діяльності керується виключно законодавством України.

  Працюємо, сплачуємо податки, підтримуємо енергетичний фронт країни! 

  Пресслужба ТОВ «Закарпаттяенергозбут»

  Подати документи онлайн

  Оплата онлайн

  Онлайн звернення