• Про нас
 • Електроенергія
 • Природний газ
 • Документи
 • Оплата онлайн
 • Питання – відповіді

  На яких умовах здійснюється постачання електричної енергії юридичному споживачу?

  Постачання електричної енергії споживачу здійснюється, якщо:

  1) об’єкт споживача підключений до мереж оператора системи у встановленому законодавством порядку;

  2) електропостачальник за договором з оператором системи отримав доступ до мереж та можливість продажу електричної енергії на території діяльності оператора системи;

  3) споживач є стороною діючих договорів:

  - про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, крім випадку здійснення розподілу (передачі) електричної енергії оператором системи до власних електроустановок;

  - про постачання електричної енергії споживачу або про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, або про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії»;

  - про надання послуг комерційного обліку електричної енергії, крім випадків, коли роль постачальника послуг комерційного обліку виконує оператор системи, до мереж якого приєднаний цей споживач;

  4) за всіма точками комерційного обліку на об’єкті (об’єктах) споживача, за якими здійснюється (планується) постачання електричної енергії, укладений договір із постачальником послуг комерційного обліку про надання послуг комерційного обліку електричної енергії;

  5) відсутній факт припинення/призупинення постачання електричної енергії або надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у випадках, передбачених законодавством у сфері енергетики;

  6) відсутня прострочена заборгованість за договорами про постачання електричної енергії або про надання послуг системи розподілу/передачі.

    

  Порядок укладення договору про постачання електричної енергії

  Взаємини, які виникають під час купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником та юридичним споживачем, а також їхні взаємини з іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії регулюються Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312 (далі – Правила), які набули чинності 11.06.2018 р.

  Пунктом 3.1.6. Правил передбачено, що постачання електричної енергії споживачу здійснюється, якщо споживач є стороною діючого договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії. Отже, для укладання договору про постачання електричної енергії з ТОВ «Закарпаттяенергозбут» вам необхідно спочатку укласти договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу.

  Після укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу необхідно звернутись до центру обслуговування клієнтів ТОВ «Закарпаттяенергозбут» та надати необхідні документи для укладення договору про постачання електричної енергії.  Як стати нашим споживачем електричної енергії?

  Для того, щоб обрати та приєднатися до постачальника електричної енергії ТОВ «Закарпаттяенергозбут» споживачем, вам необхідно:

  • Заповнити заяву-приєднання (розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням https://zakarpatzbut.energy/dokumenti/publichni-dogovori-ta-zaiavi) про приєднання до умов договору про постачання електричної енергії та вказати обрану комерційну пропозицію.
  • Разом із заявою-приєднання надати наступні документи:
  • для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:
  • копію документа на підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника – для юридичних осіб, копію довіреності, виданої в установленому порядку), за необхідності;
  • витяг або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;
  • копію документа, яким визначено право власності чи користування (оренда, позичка, управління тощо) на об’єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об’єкта);
  • копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, якщо наявність такого дозволу є обов’язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках - копію декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок);
  • копія паспорта точки (точок) розподілу об’єкта Споживача;
  • інші документи, передбачені Правилами роздрібного ринку електричної енергії.

  * У разі  неможливості приєднання до умов договору на умовах обраної комерційної пропозиції Товариство письмово повідомляє  Споживача про відмову в укладенні відповідного договору та повертає йому документи, які були надані разом із заявою- приєднання.

   

  Як переоформити договір у разі зміни власника приміщення?

  Якщо ви стали новим власником об’єкта (приміщення), Вам необхідно переоформити договори з надавачами послуг, в першу чергу з оператором системи розподілу. Пунктом 2.1.3 Правил роздрібного ринку електричної енергії передбачено, що ініціатором укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у разі зміни споживача, форми власності чи власника електроустановки є споживач.

  З урахуванням п. 2.1.8 Правил для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, у разі зміни споживача, форми власності чи власника електроустановки необхідно  надати оператору системи такі документи:

   1) заяву про укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії із зазначенням місцезнаходження об’єкта та реквізитів заявника та наявності чинного паспорту точки розподілу;

  2) для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), роздрукований із мережі Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;

  3) копію документа, яким визначено право власності чи користування на об’єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку або її частину (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об’єкта), право на розміщення електроустановок на території здійснення господарської діяльності з розподілу електричної енергії (у разі відсутності об’єкта споживача);

  4) копію документа про підтвердження повноважень особи на укладення договору – копію довіреності, виданої в установленому порядку тощо (у разі, якщо власник об’єкта не може сам подати документи);

  5) копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, у разі якщо наявність такого дозволу є обов’язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках, копію декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок).

  Після цього вам також необхідно звернутися щодо переоформлення договору з постачальником електричної енрегії (ТОВ «Закарпаттяенергозбут»), оскільки споживання електричної енергії без укладення відповідного договору на роздрібному ринку не допускається.

  Як розірвати договір у разі припинення діяльності?

  У разі звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування електричною енергією споживач зобов'язаний повідомити електропостачальника та оператора системи або основного споживача про намір припинити дію відповідних договорів не пізніше, ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування електричною енергією. Також слід надати заяву щодо розірвання договорів і в цей самий термін здійснити сплату всіх видів платежів, передбачених відповідними договорами, до заявленого споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування електричною енергією включно.

  У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення споживачем електропостачальника та (за наявності відповідного договору) оператора системи або основного споживача про звільнення приміщення та/або остаточне припинення користування електричною енергією споживач зобов'язаний здійснювати оплату спожитої на таких об'єктах електричної енергії та інших платежів згідно з умовами відповідних договорів.

  Якщо у вас виникатимуть запитання з приводу переоформлення договору про постачання електричної енергії споживачу, інші питання – ви можете звернутись до:

  Графік роботи: Пн – Чт: 08:00-17:00; Пт: 08:00-16:00; обід: 12:00 -12:48).

  Подати документи онлайн

  Оплата онлайн

  Онлайн звернення