• Про нас
 • Електроенергія
 • Природний газ
 • Документи
 • Оплата онлайн
 • Порядок зміни електропостачальника за ініціативою споживача

  Споживач має право в установленому цими Правилами порядку на зміну електропостачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії споживачу (постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг) з новим електропостачальником.

  Процес зміни споживачем електропостачальника забезпечується суб'єктами (учасниками) ринку електричної енергії та учасниками роздрібного ринку електричної енергії, які задіяні у процесі зміни електропостачальника та забезпечують зміну та інформаційний обмін під час такої зміни на безоплатній основі.

  За загальним правилом зміна електропостачальника за ініціативою споживача має бути завершена у строк не більше трьох тижнів з дня повідомлення таким споживачем про намір змінити електропостачальника.

  На вимогу споживача зміна електропостачальника повинна бути завершена за скороченим правилом у строк не більше 3 календарних днів при наявності однієї з наступних умов:

  - забезпечення зчитування фактичних показів приладу (приладів) вимірювальної техніки споживача автоматизованою системою комерційного обліку;

  - отримання оператором системи (адміністратором комерційного обліку (даних, інформації, тощо)) погодження споживача з попереднім та новим постачальниками прогнозних даних про покази приладу (приладів) вимірювальної техніки на дату зміни електропостачальника відповідно до рахунка попереднього електропостачальника про авансовий платіж чи попередньою оплату.

  Якщо споживач має чинний договір про постачання електричної енергії споживачу з фіксованим терміном (строком) дії, з метою уникнення штрафних санкцій за дострокове розірвання договору з боку попереднього електропостачальника споживач повинен повідомити нового електропостачальника про намір укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу за 21 календарний день до дати закінчення терміну (строку) дії чинного договору.

  Якщо споживач звернувся до нового електропостачальника щодо наміру укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу більше ніж за 21 день до дати запланованої зміни електропостачальника, вказаної споживачем у повідомленні, адміністратор комерційного обліку повинен надіслати новому електропостачальнику повідомлення щодо перенесення початку процедури зміни електропостачальника, яка має розпочатись за 21 день до запланованої дати, про що новий електропостачальник повідомляє споживача протягом 2 робочих днів. У разі незгоди з перенесенням початку процедури зміни електропостачальника споживач надсилає новому електропостачальнику повідомлення про зупинку (анулювання) процедури зміни електропостачальника. Новий електропостачальник протягом одного робочого дня надсилає адміністратору комерційного обліку повідомлення про зупинку (анулювання) процедури зміни електропостачальника.

  Повідомлення про намір укласти новий договір з новим електропостачальником за допомогою інформаційно-комунікаційних систем  та/або засобів електронної комунікації на умовах оприлюдненої комерційної пропозиції електропостачальника надається у вигляді заповненої заяви-приєднання, підписаної  з використанням електронної ідентифікації, а якщо сторони домовляються про інші умови ніж в публічному договорі, то повідомлення подається у вигляді електронного документу, скріпленого підписом споживача за допомогою інформаційно-комунікаційних систем та/або засобів електронної комунікації.

  1) персональні дані (прізвище, ім'я, по батькові) споживача або уповноваженої особи або найменування компанії (для юридичної особи), а також для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: витяг з ЄДР, роздрукований з мережі Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР; для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);

  2) контактні дані (номер телефону, електронна пошта, поштова адреса для листування тощо);

  3) ЕІС-код(и) площадки(ок) комерційного обліку споживача;

  4) найменування чинного електропостачальника;

  5) рахунок за фактично спожиту електричну енергію за попередній період, виставлений споживачу попереднім електропостачальником;

  6) у разі зміни електропостачальника за скороченою процедурою прогнозні дані про покази приладу (приладів) вимірювальної техніки на дату зміни електропостачальника погоджені з попереднім електропостачальником;

  7) інші дані, передбачені заявою-приєднанням до договору про постачання електричної енергії споживачу відповідно до цих Правил (якщо споживач обрав визначену комерційну пропозицію нового електропостачальника), інші документи, які можуть бути потрібні відповідно до обраної комерційної пропозиції;

  8) згоду на обробку персональних даних та використання їх для отримання інформації щодо споживача від адміністратора комерційного обліку.

  Датою початку процедури зміни електропостачальника вважається дата отримання всіх необхідних даних.

  У разі отримання неповних даних електропостачальник повинен повідомити про це споживача, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних систем та/або засобів електронної комунікації, у строк, що не перевищує 3 робочих днів з дня реєстрації заяви-приєднання. Після отримання всіх необхідних даних електропостачальник протягом дня повинен надати споживачу підтвердження щодо початку процедури зміни електропостачальника та укладення з ним договору про постачання електричної енергії споживачу.

  Новий електропостачальник протягом 3 робочих днів від дня отримання звернення від споживача про зміну електропостачальника має надіслати запит до адміністратора комерційного обліку щодо зміни електропостачальника.

  У разі відсутності можливості зміни електропостачальника адміністратор комерційного обліку повідомляє про це нового електропостачальника із зазначенням причини відмови у забезпеченні зміни електропостачальника, що є підставою для зупинки (анулювання) процедури зміни електропостачальника.

  Адміністратор комерційного обліку повідомляє нового та попереднього постачальника про відмову у забезпеченні зміни електропостачальника у разі:

  1) припинення електроживлення об'єкта (об'єктів) споживача за зверненням попереднього електропостачальника та/або наявності такого звернення, надісланого в установленому порядку, на дату повідомлення споживача про намір укласти новий договір з новим електропостачальником;

  2) відсутності у споживача чинного договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з відповідним оператором системи за тими ЕІС-кодами точок комерційного обліку, які надані споживачем новому електропостачальнику разом з повідомленням споживача про намір укласти з ним новий договір.

  У випадку отримання повідомлення від адміністратора комерційного обліку про відсутність можливості зміни електропостачальника новий електропостачальник повинен повідомити про це споживача, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних систем та/або засобів електронної комунікації у випадку укладення договору за допомогою інформаційно-комунікаційних систем та/або засобів електронної комунікації, не пізніше закінчення наступного робочого дня після отримання такого повідомлення з наданням відповідного обґрунтування та рекомендацій споживачу.

  Попередній електропостачальник після отримання від адміністратора комерційного обліку повідомлення про зміну електропостачальника повинен здійснити всі необхідні заходи у зв'язку з припиненням дії договору про постачання електричної енергії споживачу зі споживачем на заплановану дату зміни електропостачальника.

  У разі набуття новим електропостачальником статусу «Дефолтний» відповідно до Правил ринку під час реалізації процесу зміни електропостачальника адміністратор комерційного обліку забезпечує скасування розпочатої процедури зміни електропостачальника.

  Новий електропостачальник на запит споживача повинен повідомляти його про етапи виконання процедури зміни електропостачальника. Датою початку постачання електричної енергії новим електропостачальником та датою припинення постачання на умовах договору з попереднім електропостачальником є дата, зазначена у запиті про зміну електропостачальника, який належним чином надісланий новим електропостчальником адміністратору комерційного обліку, прийнятий та реалізований адміністратором комерційного обліку з відповідним внесенням даних щодо зміни електропостачальника у реєстри точок комерційного обліку.

  Споживач має право протягом 14 календарних днів після зміни електропостачальника ініціювати процедуру переходу до іншого електропостачальника без оплати штрафних санкцій за передчасне розірвання договору.

  Подати документи онлайн

  Оплата онлайн

  Онлайн звернення