• Про нас
 • Електроенергія
 • Природний газ
 • Документи
 • Оплата онлайн
 • Продаж електроенергії за «зеленим» тарифом

  Щодо генеруючої електроустановки (продаж електроенергії за «зеленим» тарифом)


  Постановою НКРЕКП № 1219 від 26.06.2020р. затверджені зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі - ПРРЕЕ), затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі - Постанова).

   

  Згідно з вищенаведеною Постановою главу 11.3 розділу XI ПРРЕЕ «Особливості продажу та обліку електричної енергії, виробленої приватними домогосподарствами, а також розрахунок за неї» викладено у новій редакції та визнано такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 27 лютого 2014 року № 170 «Про затвердження Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 26 травня 2014 року за № 539/25316 (зі змінами).

   

  З огляду на ці нововведення, індивідуальний побутовий споживач, який встановив у межах свого приватного домогосподарства генеруючу установку (генеруючі установки), призначену(-і) для перетворення енергії з енергії сонця та/або вітру в електричну енергію із сукупною встановленою потужністю, що не перевищує потужність згідно з Законом України «Про альтернативні джерела енергії» та дозволену потужність відповідно до договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, має право здійснювати продаж виробленої електричної енергії відповідно до ПРРЕЕ на підставі договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, який сторони оформлюють у формі додатка до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг.

   

  Постачальник універсальних послуг не має права відмовити споживачу в купівлі за «зеленим» тарифом електричної енергії, виробленої генеруючою установкою (генеруючими установками) за умови, якщо її(їх) приєднання здійснене у порядку, встановленому Кодексом систем розподілу, та виконані вимоги ПРРЕЕ.

   

  Укладення договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством

   

  З метою продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом, виробленої генеруючою установкою приватного домогосподарства, побутовий споживач звертається до постачальника універсальних послуг ТОВ «Закарпаттяенергозбут» в Центр обслуговування клієнтів, який обслуговує відповідний населений пункт, із заповненою та підписаною Заявою-повідомленням про встановлення генеруючої установки.

   

  Разом із заявою-повідомленням необхідно надати наступні документи: 

   

  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);
  • копію паспорта (1-6, 11 стор.), витяг із єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (для власників ID картки);
  • копію документа, яким визначене право власності чи користування (оренда, позичка, управління тощо) на об’єкт (житлову нерухомість);
  • копію документа, яким визначені межі земельної ділянки, у разі розміщення генеруючих установок у межах земельної ділянки приватного господарства (паспорт забудови земельної ділянки, технічний паспорт БТІ, правоустановчий документ тощо);
  • копію паспорта точки розподілу (передачі);
  • довідку про відкриття банківського рахунку, на який будуть здійснюватися розрахунки за договором купівлі-продажу електричної енергії (п.11.3.19. розділу ХІ ПРРЕЕ);
  • оригінал письмової згоди на встановлення генеруючої установки всіх співвласників чи користувачів (за наявності перебування об’єкта у власності чи користування кількох осіб).

   

  Звертаємо у вагу! Договір з оператором системи розподілу (ОСР) та договір постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги (ПУП) мають бути оформлені на одну фізичну особу-споживача.

   

  Отримавши заяву-повідомлення з пакетом документів, ТОВ «Закарпаттяенергозбут» (далі Товариство) протягом трьох робочих днів перевіряє достатність наданих документів та інформації. У разі ненадання споживачем повної інформації та/або всіх документів, Товариство протягом 3 робочих днів з дня отримання заяви-повідомлення надасть обґрунтовану відмову в її реєстрації.

  Споживач, який отримав відмову, має право після усунення причин відмови повідомити про це постачальника та надати підтверджуючі документи.

  Після отримання повного пакета документів Товариство реєструє заяву-повідомлення, яку власник генеруючої установки зобов’язаний подати особисто до ТОВ «Закарпаттяенергозбут». Тільки при відповідності наданого пакету документів вимогам чинного законодавства Договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством (далі – Договір) вважається укладеним з дати реєстрації заяви-повідомлення.

  Зобов’язання щодо купівлі Товариством за «зеленим» тарифом обсягів виробленої електричної енергії з альтернативних джерел енергії генеруючою установкою приватного домогосподарства за Договором починають діяти з дати улаштування засобу комерційного обліку. Зазначені зобов’язання починають виконуватись постачальником універсальних послуг з дня отримання від побутового споживача копії паспорта точки розподілу (передачі).

  Величини «зеленого» тарифу затверджуються Регулятором та застосовуються постачальником універсальних послуг відповідно до дати подачі та реєстрації заяви-повідомлення про встановлення генеруючої установки побутовим споживачем.  Подати документи онлайн

  Оплата онлайн

  Онлайн звернення