• Про нас
 • Електроенергія
 • Природний газ
 • Документи
 • Оплата онлайн
 • Укладення договору

  Постачальник універсальної послуги здійснює постачання електричної енергії на підставі договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг.

  Укладення договору про постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги (далі – Договір) здійснюється за умови наявності у споживача діючого договору про надання послуг з розподілу електричної енергії. Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії укладається з оператором системи розподілу, до мереж якого приєднаний споживач.

  Укладення Договору відбувається шляхом приєднання клієнта до публічного договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг на умовах обраної споживачем комерційної пропозиції.

   

  Куди звертатися для укладення/переукладення договору?

   

  Для укладення/переукладення Договору необхідно звернутися до Центру обслуговування клієнтів, який обслуговує відповідний населений пункт та  надати заповнену й підписану Заяву-приєднання.

   

  Разом із заявою-приєднанням споживач також надає:

  • копію паспорта;
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків (або лише копію паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);
  • копію документа, яким визначене право власності чи користування на об’єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку або її частину (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об’єкта), право на розміщення електроустановок на території здійснення господарської діяльності з розподілу електричної енергії (у разі відсутності об'єкта Споживача);
  • копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору про постачання електричної енергії на будівельні майданчики);
  • копію декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок);
  • копія документа про підтвердження повноважень особи на укладення договору (копія довіреності, виданої в установленому порядку тощо) за необхідності;
  • письмову згоду всіх співвласників (користувачів) об’єкту (приміщення) на укладення договору з одним із співвласників (користувачів) – надається у разі, якщо об’єкт Споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб;
  • копію паспорту точки розподілу об’єкта Споживача.

   

  В умовах карантину надіслати Заяву-приєднання разом із додатками можна на електронну поштову адресу відповідного центру обслуговування клієнтів.

   

  Дії після отримання Заяви-приєднання

   

  Отримавши заяву-приєднання з пакетом документів, постачальник протягом трьох робочих днів перевіряє надані документи. Якщо виникне необхідність в уточненні інформації, постачальник направить Споживачу запит на уточнення. На період уточнення строки розгляду заяви-приєднання зупиняються.

  У разі неможливості приєднання Споживача до умов договору постачальник письмово повідомляє Споживача про відмову в укладенні відповідного договору та повертає йому документи, які були надані разом із заявою-приєднанням.

  Якщо Споживач не отримав відмову в укладенні договору, це означає, що договір укладений та за відповідним об’єктом Споживача відкритий особовий рахунок (або внесені відповідні зміни до особового рахунка).

   

   

  Що робити, якщо Ви вже не є власником об’єкта (приміщення) та/або маєте намір розірвати Договір

   

  У разі звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування електричною енергією споживач зобов'язаний повідомити електропостачальника та оператора системи або основного споживача про намір припинити дію відповідних договорів не пізніше, ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування електричною енергією та надати заяву щодо розірвання договорів і в цей самий термін здійснити сплату всіх видів платежів, передбачених відповідними договорами, до заявленого споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування електричною енергією включно.

  У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення споживачем електропостачальника та (за наявності відповідного договору) оператора системи або основного споживача про звільнення приміщення та/або остаточне припинення користування електричною енергією споживач зобов'язаний здійснювати оплату спожитої на таких об'єктах електричної енергії та інших платежів виходячи з умов відповідних договорів.

   

  Пам’ятка для нового власника об’єкта (приміщення)

   

  Пунктом 13.6 Договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг передбачено, що дія вказаного Договору припиняється у частині постачання електричної енергії до об’єкта, зокрема, у випадку зміни власника об'єкта Споживача та отримання від нового власника (користувача) або оператора системи розподілу документального підтвердження щодо укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з новим власником (користувачем). При цьому, згідно з пунктом 3.1.6 ПРРЕЕ, необхідною умовою, за якої здійснюється постачання електричної енергії споживачу, є наявність діючого договору про постачання електричної енергії споживачу або про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, або про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії».

            Відтак, для забезпечення безперебійного постачання електричної енергії  ТОВ «Закарпаттяенергозбут» до об’єкта, новому власнику, спадкоємцю, орендарю тощо необхідно звернутися до постачальника для переукладення Договору.

   

  ДОГОВІР про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг

  ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ до умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг

  КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

  Подати документи онлайн

  Оплата онлайн

  Онлайн звернення