• Про компанію
 • Електроенергія
 • Природний газ
 • Тарифи
 • Документи
 • Побутовим споживачам

  Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, з 01 травная 2021 року

  ФІКСОВАНІ ЦІНИ

  на електричну енергію для побутових споживачів, які затверджені Постановою КМУ від 28 квітня 2021 р. № 439 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483» 

  1. Фіксована ціна на електричну енергію для побутових споживачів становить:

  Період застосування

  Фіксована ціна на електричну енергію,
  в копійках за 1 кВт·год

  без податку на додану вартість

  податок на додану вартість

  з податком на додану вартість

  З 1 січня до 30 червня 2021 року

  140

  28

  168

  1. Фіксована ціна, визначена пунктом 1 цього додатка, застосовується до електричної енергії, що купується у постачальників універсальних послуг та споживається:

  1) індивідуальними та колективними побутовими споживачами, в тому числі — у гуртожитках, що розраховуються за електричну енергію за загальним розрахунковим засобом обліку в частині споживання електричної енергії фізичними особами для забезпечення власних побутових потреб, які не включають професійну та/або господарську діяльність;

  2) у багатоквартирних житлових будинках (в тому числі гуртожитках) на технічні цілі (роботу індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків;

  3) у дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території;

  4) юридичними особами, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечок із збірних модулів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, готелів тощо), у частині задоволення власних побутових потреб внутрішньо переміщених осіб;

  5) релігійними організаціями в частині споживання електричної енергії на комунально-побутові потреби.

  1. За наявності обліку споживання електричної енергії за періодами часу розрахунки споживачів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 цього додатка, проводяться за фіксованою ціною на електричну енергію, визначеною пунктом 1 цього додатка, із застосуванням таких коефіцієнтів (за вибором споживача):

  1) за двозонним диференціюванням за періодами часу:

  0,5 фіксованої ціни в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї до 7-ї години);

  повна фіксована ціна в інші години доби;

  2) за тризонним диференціюванням за періодами часу:

  1,5 фіксованої ціни в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї до 11-ї години і з 20-ї до 22-ї години);

  повна фіксована ціна у напівпіковий період (з 7-ї до 8-ї години, з

  11-ї до 20-ї години, з 22-ї до 23-ї години);

  0,4 фіксованої ціни в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї до 7-ї години).

   

  Укласти договір побутовому споживачу

  Постачальник універсальної послуги здійснює постачання електричної енергії на підставі договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг.

  Укладення договору про постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги (далі – Договір) здійснюється за умови наявності у споживача діючого договору про надання послуг з розподілу електричної енергії. Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії укладається з оператором системи розподілу, до мереж якого приєднаний споживач.

  Укладення Договору відбувається шляхом приєднання клієнта до публічного договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг на умовах обраної споживачем комерційної пропозиції.

   

  Куди звертатися для укладення/переукладення договору?

   

  Для укладення/переукладення Договору необхідно звернутися до Центру обслуговування клієнтів, який обслуговує відповідний населений пункт та  надати заповнену й підписану Заяву-приєднання.

   

  Разом із заявою-приєднанням споживач також надає:

  • копію паспорта;
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків (або лише копію паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);
  • копію документа, яким визначене право власності чи користування на об’єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку або її частину (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об’єкта), право на розміщення електроустановок на території здійснення господарської діяльності з розподілу електричної енергії (у разі відсутності об'єкта Споживача);
  • копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору про постачання електричної енергії на будівельні майданчики);
  • копію декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок);
  • копія документа про підтвердження повноважень особи на укладення договору (копія довіреності, виданої в установленому порядку тощо) за необхідності;
  • письмову згоду всіх співвласників (користувачів) об’єкту (приміщення) на укладення договору з одним із співвласників (користувачів) – надається у разі, якщо об’єкт Споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб;
  • копію паспорту точки розподілу об’єкта Споживача.

   

  В умовах карантину надіслати Заяву-приєднання разом із додатками можна на електронну поштову адресу відповідного центру обслуговування клієнтів.

   

  Дії після отримання Заяви-приєднання

   

  Отримавши заяву-приєднання з пакетом документів, постачальник протягом трьох робочих днів перевіряє надані документи. Якщо виникне необхідність в уточненні інформації, постачальник направить Споживачу запит на уточнення. На період уточнення строки розгляду заяви-приєднання зупиняються.

  У разі неможливості приєднання Споживача до умов договору постачальник письмово повідомляє Споживача про відмову в укладенні відповідного договору та повертає йому документи, які були надані разом із заявою-приєднанням.

  Якщо Споживач не отримав відмову в укладенні договору, це означає, що договір укладений та за відповідним об’єктом Споживача відкритий особовий рахунок (або внесені відповідні зміни до особового рахунка).

   

   

  Що робити, якщо Ви вже не є власником об’єкта (приміщення) та/або маєте намір розірвати Договір

   

  У разі звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування електричною енергією споживач зобов'язаний повідомити електропостачальника та оператора системи або основного споживача про намір припинити дію відповідних договорів не пізніше, ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування електричною енергією та надати заяву щодо розірвання договорів і в цей самий термін здійснити сплату всіх видів платежів, передбачених відповідними договорами, до заявленого споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування електричною енергією включно.

  У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення споживачем електропостачальника та (за наявності відповідного договору) оператора системи або основного споживача про звільнення приміщення та/або остаточне припинення користування електричною енергією споживач зобов'язаний здійснювати оплату спожитої на таких об'єктах електричної енергії та інших платежів виходячи з умов відповідних договорів.

   

  Пам’ятка для нового власника об’єкта (приміщення)

   

  Пунктом 13.6 Договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг передбачено, що дія вказаного Договору припиняється у частині постачання електричної енергії до об’єкта, зокрема, у випадку зміни власника об'єкта Споживача та отримання від нового власника (користувача) або оператора системи розподілу документального підтвердження щодо укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з новим власником (користувачем). При цьому, згідно з пунктом 3.1.6 ПРРЕЕ, необхідною умовою, за якої здійснюється постачання електричної енергії споживачу, є наявність діючого договору про постачання електричної енергії споживачу або про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, або про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії».

            Відтак, для забезпечення безперебійного постачання електричної енергії  ТОВ «Закарпаттяенергозбут» до об’єкта, новому власнику, спадкоємцю, орендарю тощо необхідно звернутися до постачальника для переукладення Договору.

   

  ДОГОВІР про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг

  ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ до умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг

  КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

  Продаж електроенергії за «зеленим» тарифом

  Щодо генеруючої електроустановки (продаж електроенергії за «зеленим» тарифом)

  Відповідно до Постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року за № 312, індивідуальний побутовий споживач, який встановив у межах свого приватного домогосподарства генеруючу установку (генеруючі установки), призначену(-і) для перетворення енергії з енергії сонця та/або вітру в електричну енергію із сукупною встановленою потужністю, що не перевищує потужність згідно з Законом України «Про альтернативні джерела енергії» та дозволену потужність відповідно до договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, має право здійснювати продаж виробленої електричної енергії відповідно до ПРРЕЕ на підставі договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством (договір розміщений в кінці сторінки), який сторони оформлюють у формі додатка до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг.

  Постачальник універсальних послуг не має права відмовити споживачу в купівлі за «зеленим» тарифом електричної енергії, виробленої генеруючою установкою (генеруючими установками) за умови, якщо її(їх) приєднання здійснене у порядку, встановленому Кодексом систем розподілу, та виконані вимоги ПРРЕЕ.

  З метою продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом, виробленої генеруючою установкою приватного домогосподарства, побутовий споживач звертається до постачальника універсальних послуг ТОВ «Закарпаттяенергозбут» в Центр обслуговування клієнтів, який обслуговує відповідний населений пункт, із заповненою та підписаною Заявою-повідомленням про встановлення генеруючої установки (заява розміщена в кінці сторінки).

   Разом із заявою-повідомленням необхідно надати наступні документи: 

  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);
  • копію паспорта (1-6, 11 стор.), витяг із єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (для власників ID картки);
  • копію документа, яким визначене право власності чи користування (оренда, позичка, управління тощо) на об’єкт (житлову нерухомість);
  • копію документа, яким визначені межі земельної ділянки, у разі розміщення генеруючих установок у межах земельної ділянки приватного господарства (паспорт забудови земельної ділянки, технічний паспорт БТІ, правоустановчий документ тощо);
  • копію паспорта точки розподілу (передачі);
  • довідку про відкриття банківського рахунку, на який будуть здійснюватися розрахунки за договором купівлі-продажу електричної енергії (п.11.3.19. розділу ХІ ПРРЕЕ);
  • оригінал письмової згоди на встановлення генеруючої установки всіх співвласників чи користувачів (за наявності перебування об’єкта у власності чи користування кількох осіб).

  Звертаємо увагу! Договір з оператором системи розподілу (ОСР) та договір постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги (ПУП) мають бути оформлені на одну фізичну особу-споживача.

  Отримавши заяву-повідомлення з пакетом документів, ТОВ «Закарпаттяенергозбут» (далі Товариство) протягом трьох робочих днів перевіряє достатність наданих документів та інформації. У разі ненадання споживачем повної інформації та/або всіх документів, Товариство протягом 3 робочих днів з дня отримання заяви-повідомлення надасть обґрунтовану відмову в її реєстрації.

  Споживач, який отримав відмову, має право після усунення причин відмови повідомити про це постачальника та надати підтверджуючі документи.

  Після отримання повного пакета документів Товариство реєструє заяву-повідомлення, яку власник генеруючої установки зобов’язаний подати особисто до ТОВ «Закарпаттяенергозбут». Тільки при відповідності наданого пакету документів вимогам чинного законодавства Договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством (далі – Договір) вважається укладеним з дати реєстрації заяви-повідомлення.

  Зобов’язання щодо купівлі Товариством за «зеленим» тарифом обсягів виробленої електричної енергії з альтернативних джерел енергії генеруючою установкою приватного домогосподарства за Договором починають діяти з дати улаштування засобу комерційного обліку. Зазначені зобов’язання починають виконуватись постачальником універсальних послуг з дня отримання від побутового споживача копії паспорта точки розподілу (передачі).

  Величини «зеленого» тарифу затверджуються Регулятором та застосовуються постачальником універсальних послуг відповідно до дати подачі та реєстрації заяви-повідомлення про встановлення генеруючої установки побутовим споживачем.

  Оплата онлайн

  Оплата за електроенергію в Інтернеті доступна через електронні системи:

   

    

   

  Для оплати за електроенергію необхідно:
  • клікнути на банер обраної Вами платіжної системи;
  • ввести особовий рахунок, який зазначений на Вашій квитанції про оплату спожитої електроенергії або адресні дані;
  • ввести дані Вашої платіжної картки будь-якого банку;
  • здійснити оплату.

  Субсидії

  АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» ЩОДО МОНЕТИЗАЦІЇ СУБСИДІЇ

   

  Інформуємо споживачів ТОВ «Закарпаттяенергозбут» про те, що постановою КМУ №807 від 14 серпня 2019 року внесені зміни в Положення про порядок призначення житлових субсидій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2000р., №5, ст. 178; 2018р., №37, ст. 1311, №84, ст. 2765; 2019р., №10, ст. 361, №17, ст. 573, №36, ст. 1263, №51, ст. 1736). Згідно з новою редакцією документу, споживачам слід знати про наступне.

  Якщо по суті, то слід відзначити, що Урядом вдосконалюється механізм надання житлових субсидій населенню у грошовій форм, який запроваджено у березні поточного року. Прийнято рішення передати функцію виплати житлової субсидії отримувачам з центрального рівня на місцевий. Таким чином одержувачі субсидії самостійно обиратимуть куди їм перераховуватимуться кошти державної допомоги. Такий же принцип виплати передбачається застосувати і до порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі.

  Так, оновлене Положення про порядок призначення житлових субсидій визначає механізм використання коштів, передбачених у держбюджеті Мінсоцполітики для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, умови призначення та порядок надання громадянам таких житлових субсидій.

  Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою мешканцям домогосподарств, які проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком. Суми призначеної, але не виплаченої у зв'язку зі смертю одержувача житлової субсидії виплачуються одному з членів домогосподарства, з урахуванням яких призначалася субсидія. Отримання житлових субсидій не пов'язане і не тягне за собою зміни форми власності житла.

  Якщо для опалення житлового приміщення (будинку) одночасно використовується теплова енергія та/або природний газ, та/або електрична енергія, соціальні нормативи для опалення (теплопостачання) будинку під час розрахунку житлової субсидії застосовуються тільки на одну комунальну послугу.

  Інформацію про призначені житлові субсидії внесуться структурними підрозділами з питань соцзахисту населення до Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій.

  Житлову субсидію розрахують на всіх членів домогосподарства. Субсидію призначать одному з членів домогосподарства, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку). За рішенням комісії вона може бути призначена одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають на підставі договору наймання (оренди) житла. За рішенням комісії житлова субсидія може призначатися одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають без укладеного договору оренди житла, якщо вони є внутрішньо переміщеними особами.
  Субсидію не призначать одночасно за зареєстрованим місцем проживання особи та за місцем її фактичного проживання.

  Під час призначення субсидії врахують такі доходи: зарплата після сплати ПДФО; пенсія; стипендія; соцвиплати, які призначаються структурним підрозділом з питань соціального захисту населення; допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування; грошові перекази, отримані з-за кордону; інші доходи.

  Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає структурному підрозділу з питань соцзахисту населення за зареєстрованим місцем проживання (орендарі, переселенці - за фактичним місцем проживання):
  - заяву про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі за формою, встановленою Мінсоцполітики;
  - декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за формою, встановленою Мінсоцполітики;
  - довідки про доходи - у разі зазначення в декларації доходів, інформації про які немає в ДПС, ПФУ, фондах соцстраху тощо і не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;
  - копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати ж-к послуг (у разі наявності);
  - договір наймання (оренди) житла (у разі наявності).
  АТ «Ощадбанк» веде у відповідних автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік одержувачів житлової субсидії та коштів, які надходять на рахунок для виплати житлових субсидій. Він переказує кошти на рахунки управителів багатоквартирного будинку, об'єднань і виконавців комунальних послуг на підставі договорів, що укладаються між АТ «Ощадбанк» та управителями, об'єднаннями, виконавцями комунальних послуг.

  Субсидія у грошовій безготівковій формі призначається домогосподарствам, які звертаються вперше, або які звертаються за отриманням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

  Громадянам, які одержували житлову субсидію у попередньому опалювальному сезоні у грошовій безготівковій/готівковій формах і у них відсутня заборгованість, житлова субсидія на наступний строк призначається у грошовій готівковій формі.

  За бажанням одержувача субсидії, якому вона надається у грошовій готівковій формі, виплата субсидії з наступного місяця може здійснюватися у грошовій безготівковій формі.

  Субсидії у безготівковій формі призначатимуться в автоматичному режимі через АТ «Ощадбанк». АТ «Ощадбанк» буде здійснювати переказ коштів на рахунки управителів комунальних послуг, об’єднань, виконавців комунальних послуг.

  Виплата житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій готівковій формі здійснюватиметься шляхом перерахування структурним підрозділом з питань соціального захисту населення коштів на рахунок громадянина, якому призначено житлову субсидію, відкритій в установі уповноваженого банку, або через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта».

  Пенсіонери будуть отримувати кошти на пенсійні рахунки в уповноважених банках або у виплатних об’єктах АТ «Укрпошта», де ці особи отримують пенсію.

  Отриманням інформації з будь-яких питань, пов’язаних з призначенням житлової субсидії, одержувачі субсидії звертаються до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.

  За отриманням інформації про спожиті послуги, нараховані суми за послуги, розмір заборгованості (переплати) одержувачі житлової субсидії звертаються до управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг.

  За отриманням інформації про операції, здійснені за обліковим записом одержувача житлової субсидії щодо перерахування коштів управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг, одержувачі субсидії звертаються до АТ «Ощадбанк». Інформація надається в порядку, визначеному АТ «Ощадбанк».

  Громадяни, яким призначено житлову субсидію, зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми житлової субсидії, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої їм готівкою. 1 жовтня 2019 року надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг та на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у грошовій формі відбувається у 2 моделях, які діють паралельно – безготівкова та готівкова.

  Детальнішу інформацію щодо призначення житлових субсидій можна отримати в управліннях соціального захисту населення

  Відповідні зміни запроваджені з 1 жовтня 2019 року.

   

  Адміністрація ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ»

   

  Пільги

  ДО УВАГИ ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ

  ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ»,

  ЯКИМ НАДАЮТЬСЯ ПІЛЬГИ НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

   

  Постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. №373 затверджено Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі.

              Зокрема, пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаватимуться у грошовій формі починаючи з 1 жовтня 2019 року.

              Згідно з Порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі з 1 жовтня 2019 року, розрахунки суми пільг будуть проводитися в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі – ЄДАРП), тому передбачено внесення до ЄДАРП інформації про педагогічних, медичних працівників тощо у сільській місцевості, які мають право на відповідні пільги, на підставі відомостей установ і організацій, в яких вони працюють.

  Законодавством передбачені дві форми надання пільг у грошовій формі: безготівкова і готівкова.

              Пільги надаватимуться у грошовій безготівковій формі через АТ «Ощадбанк» аналогічно грошовій безготівковій формі надання житлових субсидій.

              За заявою пільговика надання пільги може проводитись у готівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок в АТ «Ощадбанк», відкритий пільговиком. Реквізити рахунка мають бути вказані у заяві.

              Якщо у пільговика, який отримуватиме пільги у готівковій формі, виникне заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, про що орган соціального захисту населення повідомлятимуть надавачі послуг, пільга буде надаватися йому з наступного місяця у грошовій безготівковій формі.

              Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї затверджений постановою Уряду №389 від 04.06.2015 р.

              Дія цього Порядку поширюється на такі категорії громадян:

  учасники війни; члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни (крім членів сімей загиблих учасників АТО); особи з особливими заслугами перед Батьківщиною; батьки померлої особи з особливими заслугами; вдова (вдівець) особи з особливими заслугами; особи з особливими трудовими заслугами; батьки померлої особи з особливими трудовими заслугами; вдова (вдівець) особи з особливими трудовими заслугами; діти війни; жертви нацистських переслідувань, статті 6 (1) – 6 (4); багатодітні сім’ї; дитячі будинки сімейного типу; прийомні сім’ї; опікуни дітей померлого громадянина, смерть якого пов’язана з ЧАЕС (3 категорія); дружина (чоловік) (ЧАЕС) померлого громадянина (3 категорії); дитина (ЧАЕС) інвалід.

   

  Надання пільг без урахування доходів залишається для таких категорій громадян:

  учасники бойових дій; інваліди війни 1-3 груп; члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників АТО; реабілітовані особи; опікуни дітей померлого громадянина, смерть якого пов’язана з ЧАЕС (1, 2 категорія); дружина (чоловік) (ЧАЕС) померлого громадянина (1, 2 категорії); постраждалі особи внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій (ліквідатор та потерпілий); ветерани військової служби; вдова (вдівець) ветерана військової служби; ветерани органів внутрішніх справ; вдова (вдівець) ветерана органів внутрішніх справ; ветерани державної пожежної охорони; вдова (вдівець) ветерана державної пожежної охорони; ветерани Державної служби спеціального зв’язку; вдова (вдівець) Державної служби спеціального зв’язку; ветерани служби цивільного захисту; вдова (вдівець) ветерана служби цивільного захисту; ветерани Державної кримінально-виконавчої служби; вдова (вдівець) ветерана Державної кримінально-виконавчої служби; ветерани податкової міліції; вдова (вдівець) ветерана податкової міліції; вдова (вдівець), батьки військовослужбовця, який загинув (помер) під час проходження військової служби, її (його) діти; дружина (чоловік) військовослужбовця, який пропав безвісти, її (його) діти; інваліди військової служби.

  Управління праці та соціального захисту населення розраховують щомісяця суму пільги з огляду на:

  - розмір знижки, на яку пільговик має право згідно з законом;

  - кількість членів сім’ї, які мають таке право відповідно до законодавчих актів та з урахуванням встановлених цін/тарифів (внесків) і державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального господарства.

  Громадяни пільгових категорій, яким надається пільга у грошовій формі, зобов’язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої таким пільговикам готівкою.

  Якщо громадяни, які отримують пільги у готівковій формі, заборгують за комунальні послуги понад місяць суму, яка перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 грн), виплата пільги з наступного опалювального (неопалювального) періоду здійснюється у безготівковій формі.

  За отриманням інформації щодо будь-яких питань, пов’язаних із нарахуванням пільги, пільговики звертаються до структурних підрозділів із питань соціального захисту населення.

  За отриманням інформації про спожиті послуги, нараховані суми за послуги, розмір заборгованості (переплати) пільговики звертаються до управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг.

  За отриманням інформації про операції, здійснені за обліковим записом пільговика щодо перерахування коштів управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг пільговики звертаються до АТ «Ощадбанк».

  Прес-служба ТОВ «Закарпаттяенергозбут»

  Інформація для побутових споживачів щодо оплати за спожиту електричну енергію.

  Без черг та без комісії ви можете сплатити за електроенергію через особистий кабінет (який знаходиться за посиланням https://pay.zakarpatzbut.energy/home) за допомогою платіжної системи iPay. Комісію замість вас оплачує постачальник.

  Приймання платежів

  ТОВ «Закарпаттяенергозбут» інформує побутових споживачів про те, що між Товариством та АТ «Укрпошта» укладено договір про приймання платежів від населення, відповідно до умов якого ТОВ «Закарпаттяенергозбут» сплачує комісійну винагороду за своїх споживачів.

  ШАНОВНИЙ ПОБУТОВИЙ СПОЖИВАЧУ!

  ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» НАДАЄ РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО НАПРАВЛЕННЯ КОЖНОМУ ПОБУТОВОМУ СПОЖИВАЧУ ЗАЯВ-ПРИЄДНАНЬ ДО УМОВ ДОГОВОРУ ПРО ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКОМ УНІВЕРСАЛЬНИХ ПОСЛУГ

  Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» –Український ринок електричної енергії реформується.

  Відтак,  в січні 2019 року передбачається здійснення відокремлення двох видів діяльності – розподілу та постачання електричної енергії, які раніше здійснювались однією компанією. З 1 січня 2019 року послуги з розподілу електричної енергії на території Закарпатської області буде здійснювати оператор системи розподілу ПрАТ «Закарпаттяобленерго», а постачання електроенергії  буде здійснюватися постачальниками електроенергії.

  ТОВ «Закарпаттяенергозбут» із 1 січня 2019 року буде здійснювати постачання електроенергії споживачам Закарпатської області, у тому числі надавати універсальні послуги побутовим та малим непобутовим споживачам.

  Постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії на підставі договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, який розробляється постачальником універсальних послуг на основі Типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг.

  У межах території діяльності одного постачальника універсальних послуг не допускається здійснення діяльності іншими постачальниками універсальних послуг. 

  Відтак, щоб продовжити користуватися електроенергією, споживачам необхідно приєднатися до Публічних договорів про надання послуг з розподілу електроенергії та Постачання електроенергії.

  Приєднатись до умов Публічного договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг можна шляхом виконання наступних умов:

  - підписавши заяву–приєднання, яка була надіслана кожному побутовому споживачу в грудні 2018 року та повернути її Постачальнику у відповідний структурний підрозділ або на електронну адресу zbutkanc@gmail.com;

  -  сплативши рахунок за спожиту електроенергію, який Ви отримаєте на початку лютого 2019 року.

  Якщо у Вас є зауваження щодо персоніфікованих даних у бланку заяви-приєднання (невірні дані щодо власника житла, адреси, паспорту, пільг тощо), потрібно звернутись до відповідного структурного підрозділу Постачальника з підтверджуючими документами для врегулювання питання.

  Звертаємо увагу! Не допускається споживання (використання) електричної енергії споживачем без договору!

  Постачальник універсальних послуг

  Відповідно до положень статті 63 Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017р. №2019-VIII (далі – Закон), універсальні послуги надаються постачальником таких послуг виключно побутовим та малим непобутовим споживачам.


  Побутовий споживач – це індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність) або колективний побутовий споживач (юридична особа, створена шляхом об'єднання фізичних осіб - побутових споживачів, яка розраховується за електричну енергію за показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб таких фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність).


  Малими непобутовими споживачами вважаються суб`єкти малого підприємництва, які не є побутовими споживачами і купують електричну енергію для власного споживання, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт.

  Постачальник універсальних послуг не може відмовити побутовому та малому непобутовому споживачу, які знаходяться на території здійснення його діяльності, в укладенні договору постачання електричної енергії.

  Протягом періоду, визначеного абз. 4 п. 13 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону (а саме упродовж двох років з дня отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії), функції постачальників універсальних послуг можуть виконувати виключно електропостачальники, створені у результаті здійснення заходів з відокремлення операторів системи розподілу (кількість приєднаних споживачів до системи розподілу яких перевищує 100 тисяч).

  По закінченню зазначеного періоду, визначення постачальника універсальних послуг буде здійснюватися з урахуванням вимог статті 63 Закону, а саме – за результатами конкурсу, проведеного у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. 

  Порядок проведення конкурсу з визначення постачальника універсальних послуг має містити, зокрема, перелік кваліфікаційних вимог до електропостачальників та критерії, за якими здійснюється визначення переможця.

  Якщо конкурс не відбувся, Кабінет Міністрів України з метою забезпечення загальносуспільних інтересів може тимчасово, на строк до шести місяців, покласти обов’язки щодо надання універсальних послуг на постачальника універсальних послуг, що надавав універсальні послуги на дату проведення конкурсу, або на електропостачальника державної форми власності, який відповідає кваліфікаційним вимогам та критеріям.

  Межі території здійснення діяльності постачальника універсальних послуг визначаються в умовах конкурсу. У межах території здійснення діяльності одного постачальника універсальних послуг не допускається здійснення діяльності іншими постачальниками універсальних послуг.

  Побутові та малі непобутові споживачі мають право на отримання універсальних послуг на недискримінаційних засадах.

  Постачальник надає універсальні послуги за економічно обґрунтованими, прозорими та недискримінаційними цінами, що формуються ним відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором, та включають, зокрема, ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу відповідно до укладених договорів про надання відповідних послуг.

  Постачальник універсальних послуг оприлюднює ціни на універсальні послуги не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування.

  Для забезпечення постачання електричної енергії споживачам постачальник універсальних послуг здійснює купівлю-продаж електричної енергії на ринку електричної енергії за вільними цінами. Методика (порядок) розрахунку ціни електричної енергії, що застосовується постачальником універсальних послуг при формуванні цін на універсальні послуги, затверджується Регулятором.

  Ціна (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг визначається за результатами проведення конкурсу з визначення постачальника універсальних послуг.

  Якщо конкурс на визначення постачальника універсальних послуг не відбувся, ціна (тариф) на послуги тимчасово призначеного постачальника універсальних послуг встановлюється Регулятором відповідно до затвердженої ним методики із дотриманням вимог Закону.

  Постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку, та на умовах типового договору постачання універсальних послуг, що затверджується Регулятором. Постачальник універсальних послуг розміщує договір постачання універсальних послуг на своєму офіційному веб-сайті.

  Крім обов’язків, визначених статтею 57 Закону, постачальник універсальних послуг зобов’язаний:

  1) інформувати споживачів про їхнє право отримувати універсальні послуги та умови отримання таких послуг;

  2) надавати універсальні послуги в установленому законодавством порядку;

  3) вести окремий облік витрат та доходів від здійснення господарської діяльності з надання універсальних послуг;

  4) купувати електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за "зеленим" тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами;

  5) вести реєстри споживачів, яким здійснюється постачання універсальних послуг, у тому числі вразливих споживачів.

  Постачальник універсальних послуг одночасно з виконанням обов’язку щодо купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом у приватних домогосподарств, величина встановленої потужності генеруючих установок яких не перевищує 50 кВт, надає оператору системи передачі послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

  Така послуга надається постачальником універсальних послуг виходячи з фактичних обсягів купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом у приватних домогосподарств.

  Вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії визначається у відповідні розрахункові періоди як різниця між вартістю електричної енергії, купленої ним за "зеленим" тарифом, та її вартістю, розрахованою за цінами ринку "на добу наперед". Розрахунок вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії здійснюється постачальником універсальних послуг відповідно до порядку купівлі електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії. Вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії затверджується Регулятором.

  1. Крім прав, визначених статтею 57 Закону, постачальники універсальних послуг мають право отримувати компенсацію витрат на:

  1) надання універсальних послуг вразливим споживачам відповідно до законодавства у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

  2) надання оператору системи передачі послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.