• Про нас
 • Електроенергія
 • Природний газ
 • Документи
 • Оплата онлайн
 • Як стати нашим споживачем

  УКЛАСТИ ДОГОВІР ПОБУТОВОМУ СПОЖИВАЧУ

  Підставою для постачання природного газу побутовим споживачам:

  • наявність у побутового споживача договору розподілу природного газу, укладеного з Оператором ГРМ, до газорозподільної системи якого підключений об’єкт споживача, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу;
  • наявність у побутового споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу побутовим споживачам та дотримання його умов;
  • включення споживача до Реєстру споживачів постачальника у відповідному розрахунковому періоді.

  Постачання природного газу побутовому споживачу здійснюється на підставі договору, що укладається між ним та постачальником на умовах типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого Регулятором, які є однаковими для всіх побутових споживачів України.


  Договір постачання природного газу побутовим споживачам


  Для забезпечення приєднання побутовим споживачем до умов договору постачання природного газу побутовий споживач має надати постачальнику
  заяву-приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам, підписану побутовим споживачем або уповноваженою ним особою.

  Разом із заявою-приєднанням до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам пред'являють постачальнику оригінали таких документів:

  • документи, якими визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення);
  • документ, що посвідчує особу споживача (для громадян України - паспорт громадянина України, у тому числі ID-карта, або тимчасове посвідчення громадянина України; для іноземців та осіб без громадянства - національний паспорт або документ, що його замінює), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, - серія та номер паспорта);
  • належним чином оформлена довіреність на представника побутового споживача, уповноваженого представляти його інтереси під час процедури укладання договору на постачання природного газу (за необхідності);
  • документ, яким власник (співвласник) об’єкта уповноважує Споживача на укладання Договору - надається у разі, якщо об’єкт Споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб;
  • останній рахунок за розподіл (доставку) газу – за наявності.

  Якщо відбулась зміна власності на об’єкт постачання природного газу, приєднаний до газорозподільних систем Оператора ГРМ, новий власник повинен самостійно звернутися до постачальника з відповідною заявою-приєднанням до договору постачання природного газу.

  УКЛАСТИ ДОГОВІР НЕПОБУТОВОМУ СПОЖИВАЧУ

  Підставою для постачання природного газу споживачу є:

  • наявність у споживача, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, договору розподілу природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГРМ, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу;
  • наявність у споживача, об’єкт якого підключений до газотранспортної системи, договору транспортування природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГТС, та присвоєння споживачу Оператором ГТС персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу;
  • наявність у споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу та дотримання його умов;
  • включення споживача до Реєстру споживачів постачальника у відповідному розрахунковому періоді;
  • відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений природний газ перед діючим постачальником (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків.

   

  Постачання природного газу споживачу здійснюється за договором постачання природного газу, за яким постачальник зобов’язаний поставити споживачу природний газ у необхідних для споживача об’ємах (обсягах), а споживач зобов’язаний своєчасно оплачувати постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені договором.

   

  Договір постачання природного газу


   Для укладення договору постачання природного газу споживач має надати постачальнику такі документи:

  • заяву про укладення договору, в якій зазначити свій персональний ЕІС-код та очікувані об’єми (обсяги) споживання природного газу на період дії договору;
  • належним чином завірену копію документа, яким визначено право власності чи користування на об’єкт споживача;
  • копії документів на право укладання договору, які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи-підприємця та уповноваженої особи на підписання договору, та копію документа про взяття на облік у контролюючих органах;
  • довідку (акт звірки розрахунків) про відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений газ перед діючим постачальником за поставлений природний газ, підписану діючим постачальником (за його наявності).

   

  Укладення договору постачання природного газу здійснюється з урахуванням вимог:

  • споживач має право укласти договір постачання природного газу з будь-яким постачальником за умови відсутності простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником;
  • договір постачання природного газу не укладається в разі закупівлі природного газу постачальником на власні потреби з власного обсягу природного газу;
  • договір постачання природного газу укладається на весь очікуваний обсяг споживання природного газу в розрахунковому періоді, необхідний споживачу, або по його точці комерційного обліку, якій присвоєно окремий EIC-код.
  Подати документи онлайн

  Оплата онлайн

  Онлайн звернення