• Про нас
 • Електроенергія
 • Природний газ
 • Документи
 • Оплата онлайн
 • Права та обов'язки споживача природного газу

  Споживач природного газу зобов’язаний:

  • дотримуватись вимог Правил постачання природного газу;
  • забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;
  • своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;
  • здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;
  • забезпечувати допуск представників постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;
  • самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
   • порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;
   • відсутності споживача у розрахунковому періоді в Реєстрі будь-якого постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС;
   • перевищення підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;
   • відсутності укладеного договору постачання природного газу;
   • інших випадках, передбачених чинним законодавством.

   

  Споживач природного газу право:

  • на отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання його умов;
  • на одночасне отримання природного газу від декількох постачальників на одну точку комерційного обліку, якій присвоєно окремий EIC-код, в одному розрахунковому періоді в порядку, встановленому пунктом 22 розділу ІІ Правил постачання природного газу, за умови укладення договору постачання природного газу з такими постачальниками та після укладення з ними угоди про алокацію відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи;
  • на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;
  • самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб'єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;
  • вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;
  • інші права, передбачені чинним законодавством.
  Подати документи онлайн

  Оплата онлайн

  Онлайн звернення