• Про нас
 • Електроенергія
 • Природний газ
 • Документи
 • Оплата онлайн
 • УКЛАСТИ ДОГОВІР ПОБУТОВОМУ СПОЖИВАЧУ

  Підставою для постачання природного газу побутовим споживачам:

  • наявність у побутового споживача договору розподілу природного газу, укладеного з Оператором ГРМ, до газорозподільної системи якого підключений об’єкт споживача, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу;
  • наявність у побутового споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу побутовим споживачам та дотримання його умов;
  • включення споживача до Реєстру споживачів постачальника у відповідному розрахунковому періоді.

  Постачання природного газу побутовому споживачу здійснюється на підставі договору, що укладається між ним та постачальником на умовах типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого Регулятором, які є однаковими для всіх побутових споживачів України.


  Договір постачання природного газу побутовим споживачам


  Для забезпечення приєднання побутовим споживачем до умов договору постачання природного газу побутовий споживач має надати постачальнику
  заяву-приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам, підписану побутовим споживачем або уповноваженою ним особою.

  Разом із заявою-приєднанням до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам пред'являють постачальнику оригінали таких документів:

  • документи, якими визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення);
  • документ, що посвідчує особу споживача (для громадян України - паспорт громадянина України, у тому числі ID-карта, або тимчасове посвідчення громадянина України; для іноземців та осіб без громадянства - національний паспорт або документ, що його замінює), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, - серія та номер паспорта);
  • належним чином оформлена довіреність на представника побутового споживача, уповноваженого представляти його інтереси під час процедури укладання договору на постачання природного газу (за необхідності);
  • документ, яким власник (співвласник) об’єкта уповноважує Споживача на укладання Договору - надається у разі, якщо об’єкт Споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб;
  • останній рахунок за розподіл (доставку) газу – за наявності.

  Якщо відбулась зміна власності на об’єкт постачання природного газу, приєднаний до газорозподільних систем Оператора ГРМ, новий власник повинен самостійно звернутися до постачальника з відповідною заявою-приєднанням до договору постачання природного газу.

  Подати документи онлайн

  Оплата онлайн

  Онлайн звернення