• Про нас
 • Електроенергія
 • Природний газ
 • Документи
 • Оплата онлайн
 • Передача показів

  Постачання природного газу споживачу здійснюється за договором постачання природного газу, який укладається між постачальником та споживачем, та за яким постачальник зобов’язаний поставити споживачу природний газ у необхідних для споживача об’ємах (обсягах), а споживач зобов’язаний своєчасно оплачувати постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені договором.

  Розрахунки споживача за поставлений природний газ здійснюються за розрахунковий період відповідно до умов договору постачання природного газу.

  За підсумками розрахункового періоду споживач до 05 числа місяця, наступного за розрахунковим, зобов’язаний надати постачальнику копію відповідного акта про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та споживачем (взаємовідносини між постачальником та Оператором ГТС щодо обміну інформацією про фактичні обсяги споживання природного газу споживачем регулюються Кодексом газотранспортної системи та окремим договором транспортування природного газу, укладеним між постачальником та Оператором ГТС).

  На підставі отриманих від споживача даних та/або даних Оператора ГТС постачальник протягом трьох робочих днів надає споживачу два примірники акта приймання-передачі природного газу за розрахунковий період.

  Подати документи онлайн

  Оплата онлайн

  Онлайн звернення